Kaj omogoča?

Okolja uporabe

Aplikacija za Android telefone
Aplikacija za iPhone
Spletni portal

VNOS DELOVNEGA ČASA

 • Vnos različnih plačnih postavk: redno delo, bolniška, dopust, praznik, očetovski dopust, porodniška,…
 • Vnos različnih delovišč: možno razporediti delovni čas na različna delovišča, tudi v istem dnevu
 • Vnos privatnega izhoda: ure privatnega izhoda niso vključene v izplačilo ur
 • Hitri vnosi delovnega časa z drsniki: uporaba drsnikov s korakom 15 min
 • Vnos novih delovišč preko mobilne aplikacije: delovišča vnašajo administratorji, lahko pa jih vnesejo tudi za to določeni delavci preko mobilne aplikacije
 • Vnos s pooblastilom: pooblaščeni delavec lahko vnese delovni čas tudi za pooblastitelja v kolikor ta nima pametnega telefona
 • Vnos dodatkov in opomb: delavec lahko k posamezni postavki doda tudi morebitne dodatke, do katerih je opravičen (npr. kilometrina, terenski dodatek, itd.) ali doda opombo
 • Vnos delovnega časa za pogodbenike: podlaga za obračun režijskih ur pogodbenika
 • Vnos delovnega časa za podizvajalce: podlaga za obračun režijskih ur podizvajalcev
 • Samodejni vpis ur: možen je samovpis ur npr. za vodstvene delavce po predhodno določenem delovnem času. Ti delavci rabijo vnašati zgolj dopust, bolniško,…

VODENJE IN IZPIS UR

 • Pregled seštevka ur po postavkah na mobilni aplikaciji: vsak uporabnik lahko za tekoči mesec pregleduje svoje ure in njihov seštevek po posameznih postavkah ter skupni seštevek svojih ur
 • Ločeno vodenje in ločen izpis opravljenih ur in ur v izplačilo
 • Različni izpisi ur na portalu: izpis ur po zaposlenih, po dnevih, po deloviščih
 • Različni filtri na portalu: ločeno za zaposlene, pogodbenike in podizvajalce
 • Dnevni pregled vnosov na aplikaciji: pooblaščeni delavci (delovodje) lahko za svoje pooblaščence pregledujejo in zaklepajo njihove dnevne zapise kar v aplikaciji
 • Dnevni pregled vnosov na portalu: pregled vnosov vseh delavcev za administratorje

UPORABNOST IN PREGLEDNOST

 • Enkratna prijava: delavec se na pametnem telefonu v aplikacijo prijavi z vnosom svoje davčne številke in posredovanega gesla zgolj enkrat
 • SMS opomniki: ob nastavljeni uri naš samodejni sistem za obveščanje pošlje SMS opomnik delavcem, ki vnosa v aplikacijo ta dan še niso opravili
 • Zaklepanje: podjetje samo izbere način zaklepanja podatkov -  npr. ročno ali samodejno po preteku določenega števila dni
 • Izjemna preglednost podatkov: vsaka vrsta postavke (redno delo, dopust, bolniška, praznik, …) ima svojo barvo in svojo ikono za dobro preglednost podatkov
 • Pregled okvirnega zneska izplačila: znesek se prikaže zaposlenim, za katere je vnesena urna postavka, v nasprotnem primeru ta podatek ni viden
 • Prednastavitev delovnega časa za posameznega delavca: pri zaposlenem vnesemo predviden začetek in/ali konec dela in tako pohitrimo vnose v aplikacijo

NAPREDNO

Za uporabnike PROGRAMA

fm_logo-smaller
 • Samodejni prenos ur po plačnih postavkah v modul za plače
 • Samodejni prenos plačnih dodatkov v modul za plače
 • Povezava delovišč s stroškovnimi mesti podjetja
 • Samodejni prenos stroškov dela iz skupnih stroškov na stroškovna mesta posameznih delovišč
  (uporabniki drugih programov lahko naročijo xml izpis podatkov po izbiri za uvoz v njihove programe)
Potrjevanje dopusta

Delavec lahko napove dopust preko mobilne aplikacije, delodajalec pa mu dopust odobri preko spletnega portala.

Video predstavitev

S pomočjo video predstavitve lahko spoznate delovanje mobilne aplikacije Moj Delovnik in nekaj njenih prednosti.

Brezplačni test

Ponujamo vam brezplačni test mobilne aplikacije! Prijavite se z naslednjimi podatki:
12345678 (DŠ) | mojdelovnik (geslo)